Tyskie krajobrazy

Statut Miasta

Statut Miasta Tychy
Kategoria Statut Miasta - Uchwały nieobowiązujące
Kadencja 1998 - 2002
Numer porządkowy 652
Rok porządkowy 2001
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/652/2001
Tytuł

Uchwała 0150/652/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany statutu Miasta Tychy - uchwała nieobowiązująca.

Treść

Uchwała utraciła moc z dniem wejścia w życie Uchwały 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 05.12.2002 r. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Słowa kluczowe

statut

Data uchwalenia/podpisania 2001-06-28
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2013-04-03
  1. 2013-04-03 15:15:05 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót