Tyskie krajobrazy

Statut Miasta

Statut Miasta Tychy
Kategoria Statut Miasta - Uchwały nieobowiązujące
Kadencja 2010 - 2014
Numer porządkowy 144
Rok porządkowy 2003
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu 0150/VIII/144/2003
Tytuł

Uchwała Nr 0150/VIII/144/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy - uchwała nieobowiązująca.

Treść

Załącznik mapowy do uchwały dostępny jest, do wglądu, w Wydziale Obsługi Rady Urzędu Miasta.

W dniu 29 maja 2003 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały (pismo Nr PN 0911/167/R/03), jako niezgodnej z przepisem z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Słowa kluczowe

statut

Data uchwalenia/podpisania 2003-04-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2013-04-03
  1. 2013-04-03 15:19:09 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót