Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017

Wykaz złożonych petycji w roku 2017
Lp Data złożenia petycji Adresat
petycji
Imię i nazwisko/
nazwa podmiotu
Przedmiot
petycji
Przebieg
postępowania
Załączniki Uwagi
1 2017-05-10

Prezydent Miasta Tychy

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przekazanie tekstu/petycji dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko talentów NIVEA - edycja 2017" do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół), które mogą dysponować terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2

Zakończone


Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

Rejestr zmian: