Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018 2019

Wykaz złożonych petycji w roku 2019
Lp Data złożenia petycji Adresat
petycji
Imię i nazwisko/
nazwa podmiotu
Przedmiot
petycji
Przebieg
postępowania
Załączniki Uwagi
1 2019-03-08

Prezydent Miasta Tychy

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Podwórko Talentów NIVEA - edycja 2019

Zakończone

2 2019-05-28

Prezydent Miasta Tychy

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Zebranie ofert rynkowych w obszarze usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy ponoszonych wydatków, powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej analizy wynika, że zasadnym będzie w ciągu najbliższego roku aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych w tym obszarze

Zakończone

3 2019-06-05

Prezydent Miasta Tychy

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc

Zakończone


Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

Rejestr zmian: