Proszę wybrać rok: 2015 2016 2017 2018

Wykaz złożonych petycji w roku 2018
Lp Data złożenia petycji Adresat
petycji
Imię i nazwisko/
nazwa podmiotu
Przedmiot
petycji
Przebieg
postępowania
Załączniki Uwagi
1 2018-01-31

Prezydent Miasta Tychy

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Remont, w tym położenie nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia dla drogi publicznej (gminnej) od ul. Katowickiej do ul. Jałowcowej

Zakończone

2 2018-05-04

Prezydent Miasta Tychy

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych oraz podanie danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń

Zakończone

3 2018-09-13

Prezydent Miasta Tychy

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energii

Zakończone

4 2018-11-09

Prezydent Miasta Tychy

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Analiza możliwości wdrożenia w Urzędzie/ Jednostce/ Spółce Komunalnej - procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Zakończone


Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

Rejestr zmian: