Tyskie krajobrazy

TABLICA OGŁOSZEŃ

Ogłoszenie
Tytuł Numery kont bankowych
Treść

W przypadku płatności z rachunków zagranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Przed numerem rachunku bankowego, na który dokonywana jest wpłata należy wpisać PL,
np. PL92 1240 2975 1111 0010 6077 5437
Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW


1.    WPŁATY Z TYTUŁU:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku leśnego i rolnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty za posiadanie psa,
 • opłat komunikacyjnych,
 • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłat geodezyjnych,
 • opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 92 1240 2975 1111 0010 6077 5437

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

2.    WPŁATY Z TYTUŁU:

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 49 1240 2975 1111 0010 9357 0456

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

3.    WPŁATY Z TYTUŁU:

 • opłaty skarbowej

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 44 1240 6960 0693 9999 9999 9999

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

4.    WPŁATY Z TYTUŁU:

 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów gminy,
 • trwałego zarządu gruntów gminy,

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 47 1240 6960 0693 7777 7777 7777

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

5.    WPŁATY Z TYTUŁU:

 • opłaty za dzierżawę gruntów gminy,
 • opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów gminy

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 97 1240 6960 0693 6666 6666 6666

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

6.    WPŁATY Z TYTUŁU:

 • opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
 • opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 21 1240 6960 0696 8888 8888 8888

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

7.    WPŁATY Z TYTUŁU:

 • opłaty za wnioski o udostępnienie danych osobowych,
 • opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 90 1240 2975 1111 0010 6077 5958

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

8.    WPŁATY Z TYTUŁU:

 • kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 42 1240 4272 1111 0010 9700 9716

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

9.    WPŁATY Z TYTUŁU:

 • wadium przetargowe,

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

10. WPŁATY Z TYTUŁU:

 • pomoc poszkodowanym w wybuchu przy ul. Darwina

Gmina Miasta Tychy

Rachunek: 66 1240 2975 1111 0011 3700 6653

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Osoba wprowadzająca informacjęTrzcionka Katarzyna
Data wytworzenia informacji2024-04-03
 1. 2024-04-03 19:05:44 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 2. 2024-04-03 12:45:53 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
 3. 2023-05-18 11:19:28 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2023-05-18 11:07:45 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2023-05-18 10:31:02 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2023-05-18 10:22:36 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót