Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacja -
Opis krótki Konkurs ofert na realizację programu pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”
Treść

Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta Tychy Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy działając na podstawie art. 48-48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 2561 z późn. zm.), art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLV /841/22 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” oraz Uchwały nr L /925/23 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLV /841/22 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” określonego szczegółowo w załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz w załączniku nr 1a.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Program polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”  oraz „Konkurs - nie otwierać przed 10 sierpnia 2023 r.”-  w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia V piętro p. 508 przy al. Niepodległości 49, w terminie do 9 sierpnia 2023 r. do godziny 14.00.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Szczegóły w załączonych plikach.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2023-07-19
  1. 2023-07-19 12:41:59 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót