Tyskie krajobrazy

Z prac Komisji Rady

Posiedzenia Komisji
kadencja 2018 - 2023
1

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 24 maja 2022 r. wraz z materiałami.

2

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 23 maja 2022 r. wraz z materiałami

3

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 16 maja 2022 r. wraz z materiałami.

4

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 17 maja 2022r. wraz z materiałami.

5

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 25 kwietnia 2022 r. wraz z materiałami

6

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 26 kwietnia 2022 r. wraz z materiałami.

7

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 25 kwietnia 2022 r. wraz z materiałami.

8

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19 kwietnia 2022r. wraz z materiałami.

9

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 28 marca 2022 r. wraz z materiałami

10

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 29 marca 2022 r. wraz z materiałami.

11

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 21 marca 2022 r. wraz z materiałami.

12

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 22 marca 2022r. wraz z materiałami.

13

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 24 stycznia 2022 r. wraz z materiałami.

14

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 25 stycznia 2022 r. wraz z materiałami.

15

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 18 stycznia 2022 roku wraz z materiałami.

16

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 17 stycznia 2022 r. wraz z materiałami.

17

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 14 grudnia 2021 r. wraz z materiałami.

18

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 13 grudnia 2021 r. wraz z materiałami.

19

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 7 grudnia 2021r. wraz z materiałami.

20

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 6 grudnia 2021 r. wraz z materiałami.

21

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 23 listopada 2021 r. wraz z materiałami.

22

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 22 listopada 2021 r. wraz z materiałami.

23

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 22 listopada 2021 r. wraz z materiałami.

24

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 16 listopada 2021r. wraz z materiałami.

25

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 25 października 2021 r. wraz z materiałami.

26

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 26 października 2021 r. wraz z materiałami.

27

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19 października 2021r. wraz z materiałami

28

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 18 października 2021 r. wraz z materiałami

29

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 28 września 2021 r. wraz z materiałami.

30

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 27 września 2021 r. wraz z materiałami.

31

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 20 września 2021 r. wraz z materiałami

32

Porządek obrad Komisji Oświaty Kultury i Sportu w dniu 21 września 2021r. wraz z materiałami

33

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 25 sierpnia 2021r. wraz z materiałami.

34

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 23 sierpnia 2021 r. wraz z materiałami.

35

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 24 sierpnia 2021 r. wraz z materiałami.

36

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 23 sierpnia 2021 r. wraz z materiałami

37

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 22 czerwca 2021 r. wraz z materiałami.

38

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 21 czerwca 2021 r. wraz z materiałami.

39

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 15 czerwca 2021 roku wraz z materiałami.

40

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 14 czerwca 2021 r. wraz z materiałami

41

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 25 maja 2021 r. wraz z materiałami.

42

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 24 maja 2021 r. wraz z materiałami.

43

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 17 maja 2021 r. wraz z materiałami

44

Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 maja 2021 r. wraz z materiałami. 

45

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 27 kwietnia 2021 r. wraz z materiałami.

46

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 26 kwietnia 2021 r. wraz z materiałami.

47

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 20 kwietnia 2021 r. wraz z materiałami.

48

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 19 kwietnia 2021 r. wraz z materiałami

49

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 23 marca 2021 r. wraz z materiałami.

50

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 22 marca 2021 r. wraz z materiałami.

51

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 15 marca 2021 r. wraz z materiałami.

52

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 16 marca 2021r. wraz z materiałami.

53

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 23 lutego 2021 r. wraz z materiałami.

54

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 22 lutego 2021 r. wraz z materiałami.

55

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 15 lutego 2021 r. wraz z materiałami.

56

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 16 lutego 2021r. wraz z materiałami.  

57

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 26 stycznia 2021 r. wraz z materiałami.

58

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 25 stycznia 2021 r. wraz z materiałami.

59

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19 stycznia 2021r. wraz z materiałami.

60

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 18 stycznia 2021 r. wraz z materiałami.

61

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 14 grudnia 2020 r. wraz z materiałami.

62

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 15 grudnia 2020 r. wraz z materiałami.

63

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 7 grudnia 2020 r. wraz z materiałami.

64

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 9 grudnia 2020r. wraz z materiałami.

65

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 24 listopada 2020 r. wraz z materiałami.

66

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 23 listopada 2020 r. wraz z materiałami.

67

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 17 listopada 2020 roku wraz z materiałami.

68

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 16 listopada 2020 r. wraz z materiałami.

69

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 26 października 2020 r. wraz z materiałami.

70

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 27 października 2020 r. wraz z materiałami.

71

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 19 października 2020 r. wraz z materiałami.

72

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 20 października 2020r. wraz z materiałami.

73

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 21 września 2020 r. wraz z materiałami.

74

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 22 września 2020 r. wraz z materiałami.

75

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 15 września 2020 r. wraz z materiałami

76

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 14 września 2020 r. wraz z materiałami.

77

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 25 sierpnia 2020 r. wraz z materiałami.

78

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 24 sierpnia 2020 r. wraz z materiałami.

79

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 26 sierpnia 2020r. wraz z materiałami. 

80

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 24 sierpnia 2020 r. wraz z materiałami

81

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 23 czerwca 2020 r. wraz z materiałami.

82

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 22 czerwca 2020 r. wraz z materiałami

83

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 16 czerwca 2020r. - wraz z materiałami. 

84

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 15 czerwca 2020 r. wraz z materiałami.

85

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 25 maja 2020 r. wraz z materiałami.

86

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 26 maja 2020 r. wraz z materiałami.

87

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 maja 2020r.  wraz z materiałami

88

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 18 maja 2020 r. wraz z materiałami.

89

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 16 marca 2020 r. wraz z materiałami.

90

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 17 marca 2020r. wraz z materiałami. 

91

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 24 lutego 2020 r. wraz z materiałami.

92

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych 25 lutego 2020 r. wraz z materiałami.

93

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 17 lutego 2020 r. wraz z materiałami.

94

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 18 lutego 2020r. wraz z materiałami. 

95

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 10 grudnia 2019 r. wraz z materiałami.

96

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 11 grudnia 2019r. wraz z materiałami.

97

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 9 grudnia 2019 r. wraz z materiałami.

98

Porzadek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 9 grudnia 2019 r. wraz z materiałami.

99

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 25 listopada 2019 r. wraz z materiałami.

100

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 listopada 2019 r. wraz z materiałami.

101

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 18 listopada 2019 r. wraz z materiałami.

102

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19 listopada 2019r. wraz z materiałami.

103

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 października 2019 r. wraz z materiałami.

104

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 21 października 2019 r. wraz z materiałami.

105

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 22 października 2019r. wraz z materiałami.

106

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 28 października 2019 r. wraz z materiałami.

107

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 września 2019 r. wraz z materiałami.

108

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 23 września 2019 r. wraz z materiałami.

109

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 23 września 2019 r. wraz z materiałami.

110

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 17 września 2019r. wraz z materiałami.

111

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

112

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 26 sierpnia 2019 r. wraz z materiałami.

113

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 28 sierpinia 2019r. wraz z materiałami.

114

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 26 sierpnia  2019 r. wraz z materiałami.

115

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 24 czerwca  2019 r. wraz z materiałami.

116

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

117

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 17 czerwca 2019 r. wraz z materiałami.

118

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 18 czerwca 2019r. wraz z materiałami.

119

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 maja 2019 r. wraz z materiałami.

120

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 27 maja  2019 r. wraz z materiałami.

121

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 20 maja 2019 r. wraz z materiałami.

122

Porządek obrad Komisji Oświaty Kultury i Sportu w dniu 21 maja 2019r. wraz z materiałami.

123

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 kwietnia 2019 r. wraz z materiałami.

124

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 23 kwietnia  2019 r. wraz z materiałami.

125

Porządek obrad Komisji Oświaty Kultury i Sportu w dniu 16 kwietnia 2019r. wraz z materiałami.

126

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 15 kwietnia 2019 r. wraz z materiałami.

127

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 marca 2019 r. wraz z materiałami.

128

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 25 marca 2019 r. wraz z materiałami.

129

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 19 marca 2019r. wraz z materiałami.

130

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 18 marca 2019 r. wraz z materiałami.

131

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 25 lutego 2019 r. wraz z materiałami.

132

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 lutego 2019 r. wraz z materiałami.

133

Porzadek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 lutego 2019r. wraz z materiałami. 

134

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 25 lutego 2019 r. wraz z materiałami.

135

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 stycznia 2019 r. wraz z materiałami.

136

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 28 stycznia 2019 r. wraz z materiałami.

137

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 21 stycznia 2019 r. oraz w dniu 23 stycznia 2019 r. wraz z materiałami.

138

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 22 stycznia 2019r. wraz z materiałami.

139

Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 18 grudnia 2018 r. wraz z materiałami.

140

Porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 17 grudnia 2018 r. wraz z materiałami.

141

Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 10 grudnia 2018 r. wraz z materiałami.

142

Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 11 grudnia 2018r. wraz z materiałami.

Powrót