Tyskie krajobrazy

Łączność publiczna

Brak wprowadzonych załączników
Wykaz informacji
Data zgłoszenia 2021-06-14
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora P4 Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej 103 (działka nr 1775/37)

Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr TYC0016F wraz z kablową linią zasilającą i instalacją uziemiającą (GWB.6740.3.28.2021.ZB/TD).

Rozstrzygnięcia

Po wycofaniu przez Inwestora wniosku w dniu 16 sierpnia 2021 r., organ wydał decyzję o umorzeniu postępowania nr 501/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., o znaku: GWB.6740.3.28.2021.ZB/TD

Data zgłoszenia 2021-09-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora P4 Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

 Działka  nr 1775/37 położona przy ul. Armii Krajowej 103 w Tychach.

Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer TYC0016F wraz z kablową linią zasilającą i instalacją uziemiającą. (GWB.6740.3.45.2021.ZB/TD)

Rozstrzygnięcia

Prezydent Miasta Tychy wydał w dniu 13 lipca 2022r. decyzję nr 218/2022 o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer TYC0016F wraz z kablową linią zasilającą i instalacją uziemiającą.

Data zgłoszenia 2021-12-15
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora P4Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska - działki nr 629/2, 565/2

Opis projektowanego obiektu

 

Pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 nr TYC8001A wraz z kablowa linia zasilającą.(GWB.6740.3.59.2021.ZB/TD)

Rozstrzygnięcia

Prezydent MiastaTychy wydał w dniu 22 marca 2022r. decyzję nr 83/2022 o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki P4 nr TYC8001A wraz z kablowa linia zasilającą.

Data zgłoszenia 2023-01-24
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora Towerlink Poland Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

43-100 Tychy, ul. Katowicka

Opis projektowanego obiektu

Pozwolenie na budowę (wniosek elektroniczny) instalacji radiokomunikacyjnej Towerlink Poland Sp. z o.o. o nazwie BT26281 Tychy Czułów 2, w skład której wchodzi: wieża kratowa na fundamencie, system anten nadawczo-odbiorczych wraz z urządzeniami sterującymi na ruszcie, osprzętem, ogrdzeniem, linią zasilającą oraz zjazdem z drogi publicznej (GWB.6740.3.1.2023.ZB)

Rozstrzygnięcia

Decyzja Prezydenta Miasta Tychy zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę z dnia 23 lutego 2023r. Nr 41/2023 znak GWB.6740.3.1.2023.ZB.

Data zgłoszenia 2023-06-06
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora P4 Sp. z o.o.
Adres projektowanego obiektu

Tychy, ul.Cyganerii 1 (działka nr 2751/65)

Opis projektowanego obiektu

Budowa stacji bazowej tewlefonii komórkowej sieci Play nr TYC7100A

(GWB.6743.3.82.2023.ZB)

Rozstrzygnięcia

Zgłoszenie zamiaru budowy - instalowanie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej sieci Play nr TYC7100A (GWB.6743.3.82.2023.ZB)

Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych - pismo z dnia 21 czerwca 2023 r.

 1. 2021-09-01 08:39:53 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 2. 2021-09-01 08:39:45 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 3. 2021-07-09 09:20:16 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 4. 2022-07-14 12:49:54 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 5. 2021-10-14 16:17:52 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 6. 2022-07-14 12:55:13 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 7. 2022-01-20 17:19:32 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 8. 2022-01-20 17:18:15 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 9. 2022-01-20 17:17:46 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 10. 2022-01-20 17:17:11 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 11. 2023-02-28 11:28:39 Chojnacka Bożena - Edycja istniejącej informacji
 12. 2023-01-27 13:01:34 Chojnacka Bożena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
 13. 2023-06-26 13:59:43 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 14. 2023-06-09 10:23:44 Bochenek Zbigniew - Edycja istniejącej informacji
 15. 2023-06-09 10:22:44 Bochenek Zbigniew - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót