Tyskie krajobrazy

Wyszukiwanie spraw

Sprawy w kategorii "Kierowcy i pojazdy"
1

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

2

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

3

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

4

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

5

Informacja o zmianie Zarządzającego Transportem

6

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

7

Rejestracja jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m

8

Rejestracja pojazdu

9

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

10

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

11

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

12

Wniosek o wydanie dodatkowego lub zmianę dotychczasowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

13

Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

14

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji/zezwolenia/zaświadczenia w związku ze zgłoszeniem kolejnego pojazdu

15

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika/wtórnika tablicy

16

Wydanie krajowego prawa jazdy

17

Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

18

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

19

Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)

20

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

21

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień

22

Wydanie/zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

23

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

24

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

25

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)

26

Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem

27

Wyrejestrowanie pojazdu

28

Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego

29

Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

Powrót