Tyskie krajobrazy

Wyszukiwanie spraw

Sprawy w kategorii "Kierowcy i pojazdy"
1

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

2

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

3

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

4

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

5

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

6

Rejestracja jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m

7

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

8

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

9

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

10

Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

11

Wydanie krajowego prawa jazdy

12

Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

13

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

14

Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)

15

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

16

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

17

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień

18

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

19

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

20

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)

21

Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem

22

Wyrejestrowanie pojazdu

23

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

24

Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

25

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Powrót