Tyskie krajobrazy

ZGROMADZENIA

 
Opis

Pozostałe informacje

Uwagi
  • uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym,
  • zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza Policji, jeżeli: przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, istotnie zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, przebieg narusza przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo   o zgromadzeniach albo przepisy karne, zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie w trybie tzw. uproszczonym i zwykłym.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSurmacz Adam
Osoba wprowadzająca informacjęSolik Piotr
Data wytworzenia informacji2015-10-14
  1. 2016-09-09 12:09:03 Solik Piotr - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-10-14 07:39:10 Solik Piotr - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót