Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr XXVI/537/21
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 537
Rok porządkowy 2021
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu XXVI/537/21
Tytuł

UCHWAŁA NR XXVI/537/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021.

Treść

Dnia 29 kwietnia 2021 r. zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr NPII.4131.1.366.2021) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy Nr XXVI/537/21 z dnia 25 marca 2021 r. w całości Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 marca 2021 r.,  poz. 2262

Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Słowa kluczowe

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2021-03-25
Data wejścia w życie 2021-04-14
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCzardybon Jakub
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2021-04-02
  1. 2021-05-24 13:35:20 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-04-02 11:03:19 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-04-02 11:03:03 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót