Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr XXVI/532/21
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 532
Rok porządkowy 2021
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu XXVI/532/21
Tytuł

UCHWAŁA NR XXVI/532/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

Treść

Dnia 29 kwietnia 2021 r. została podjęta przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwała Nr 159/XI/2021 stwierdzająca nieważność uchwały Rady Miasta Tychy Nr XXVI/532/21 z dnia 25 marca 2021 r.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 marca 2021 r.,  poz. 2259

Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

Słowa kluczowe

dotacje prace konserwatorskie  restauratorskie roboty budowlane zabytki

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2021-03-25
Data wejścia w życie 2021-04-14
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSyska Anna
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2021-04-02
  1. 2021-05-24 12:06:04 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-04-02 10:49:58 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-04-02 10:49:44 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót