Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr XXII/451/20
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 451
Rok porządkowy 2020
Miesiąc porządkowy 11
Numer aktu XXII/451/20
Tytuł

UCHWAŁA NR XXII/451/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 grudnia 2020 r.,  poz. 8586
Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Słowa kluczowe

dotacja Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2020-11-26
Data wejścia w życie 2020-12-17
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2020-12-03
  1. 2020-12-04 13:17:51 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-12-03 17:45:44 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót