Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr XV/318/20
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 318
Rok porządkowy 2020
Miesiąc porządkowy 2
Numer aktu XV/318/20
Tytuł

UCHWAŁA NR XV/318/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2020

Treść

Dnia 3 kwietnia 2020r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (Nr NPIII.4131.1.285.2020) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy Nr XV/318/20 z dnia 27 lutego 2020 roku Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2020 r.,  poz. 2188
Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Słowa kluczowe

program opieka zwierzęta bezdomne 

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2020-02-27
Data wejścia w życie 2020-03-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCzadzek Mariusz
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2020-03-05
  1. 2021-05-24 13:47:33 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-03-11 14:41:54 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-03-05 10:51:44 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-03-05 10:51:44 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  5. 2020-03-05 10:46:58 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  6. 2020-03-05 10:46:39 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  7. 2020-03-05 10:45:05 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót