Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr XV/315/20
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 315
Rok porządkowy 2020
Miesiąc porządkowy 2
Numer aktu XV/315/20
Tytuł

UCHWAŁA NR XV/315/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/108/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2020 r.,  poz. 2187
Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Słowa kluczowe

bonifikaty przekształcenie prawo użytkowania wieczystego gruntów

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2020-02-27
Data wejścia w życie 2020-03-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOporek Izabela
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2020-03-05
  1. 2020-03-11 14:34:13 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-03-05 10:36:42 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-03-05 10:35:45 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót