Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr XI/214/19
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 214
Rok porządkowy 2019
Miesiąc porządkowy 9
Numer aktu XI/214/19
Tytuł

UCHWAŁA NR XI/214/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 października  2019 r.,  poz. 6752

Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Słowa kluczowe

obniżki wymiar godzin nauczyciel placówka oświatowa szkoła

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2019-09-26
Data wejścia w życie 2019-09-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKlementa Marzena
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2019-09-30
  1. 2019-10-09 09:27:06 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-09-30 14:20:34 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót