Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr IX/190/19
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 190
Rok porządkowy 2019
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu IX/190/19
Tytuł

UCHWAŁA NR IX/190/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy”.

Treść

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 0150/XXV/531/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca  2019 r.,  poz. 4968

Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Słowa kluczowe

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2019-06-27
Data wejścia w życie 2019-07-19
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęWarzecha Anna
Osoba wprowadzająca informacjęHarmansa Katarzyna
Data wytworzenia informacji2019-07-03
  1. 2019-07-05 09:35:46 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-07-03 11:08:43 Harmansa Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót