Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr IX/173/19
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 173
Rok porządkowy 2019
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu IX/173/19
Tytuł

UCHWAŁA NR IX/173/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Lider  zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Lider  zawodu”.

Treść

Traci moc Uchwała Nr XXIV/416/16Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca  2019 r.,  poz. 4959

Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Słowa kluczowe

stypendium Lider zawodu regulamin

Podpisane przez Konieczna Barbara - Przewodnicząca Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2019-06-27
Data wejścia w życie 2019-07-19
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrystyna Solarek
Osoba wprowadzająca informacjęHarmansa Katarzyna
Data wytworzenia informacji2019-07-03
  1. 2019-07-11 11:19:35 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-07-05 08:17:44 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-07-03 10:49:57 Harmansa Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót