Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr LII/865/18
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 865
Rok porządkowy 2018
Miesiąc porządkowy 10
Numer aktu LII/865/18
Tytuł

UCHWAŁA NR LII/865/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Tychy

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 października 2018 r.,  poz. 6430. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Traci moc UCHWAŁA NR XXXII/650/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy.

Słowa kluczowe

zasady udzielania dotacji prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, zabytki

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2018-10-15
Data wejścia w życie 2018-11-02
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęWróblewska Agata
Data wytworzenia informacji2018-10-19
  1. 2018-10-19 10:12:36 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-10-19 10:11:55 Wróblewska Agata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót