Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XLV/924/2014 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

2

UCHWAŁA NR XLV/923/2014 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

3

UCHWAŁA NR XLV/922/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

4

UCHWAŁA NR XLV/921/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach

5

UCHWAŁA NR XLV/920/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

6

UCHWAŁA NR XLV/919/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach –  etap I

7

UCHWAŁA NR XLV/913/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami

8

UCHWAŁA NR XLV/910/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

9

UCHWAŁA NR XLV/909/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

10

UCHWAŁA NR XLV/908/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

Powrót