Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA Nr XXXVI/749/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony  parking strzeżony i ich parkowanie

2

 UCHWAŁA NR XXXVI/748/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/475/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego „Mały Lasek” położonego w rejonie osiedla „Z-1” przy ul. Sikorskiego w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia  28 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

4

UCHWAŁA NR XXXVI/745/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Północny w Tychach

5

UCHWAŁA NR XXXVI/744/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r.  w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXXVI/743/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r.  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap I.

7

UCHWAŁA NR XXXVI/742/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r.  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach

8

UCHWAŁA NR XXXVI/739/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada  2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/231/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie  wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy

9

UCHWAŁA NR XXXVI/735/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia  28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2014 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

10

UCHWAŁA NR XXXVI/734/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

11

UCHWAŁA NR XXXVI/733/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia  28 listopada 2013 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Tychy instrumentem płatniczym

12

UCHWAŁA NR XXXVI/731/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

Powrót