Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy (z późniejszymi zmianami).

2

UCHWAŁA NR XXI/475/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego „Mały Lasek” położonego w rejonie osiedla „Z-1” przy ul. Sikorskiego w Tychach.

3

UCHWAŁA NR XXI/465/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla obszaru doliny rzeki Mlecznej w Tychach.

4

UCHWAŁA NR XXI/464/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową w Tychach.

5

UCHWAŁA NR XXI/463/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z Asyżu w Tychach.

6

UCHWAŁA NR XXI/460/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/430/12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2012/2013.

7

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

Powrót