Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XVI/350/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach.

2

UCHWAŁA NR XVI/348/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

3

UCHWAŁA NR XVI/345/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

4

UCHWAŁA NR XVI/344/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

5

UCHWAŁA NR XVI/339/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków-Suble".

6

UCHWAŁA NR XVI/338/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków".

7

UCHWAŁA NR XVI/337/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z".

8

UCHWAŁA NR XVI/336/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Urszula".

9

UCHWAŁA NR XVI/335/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Teresa".

10

UCHWAŁA NR XVI/334/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Magdalena".

11

UCHWAŁA NR XVI/333/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Karolina".

12

UCHWAŁA NR XVI/332/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Honorata".

13

UCHWAŁA NR XVI/331/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "ABC".

14

Obwieszczenie Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. dotyczące ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Tychy.

Powrót