Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXIII/506/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej  w Tychach, ul. Mikołowska 122.

2

UCHWAŁA NR XXIII/505/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57.

3

UCHWAŁA NR XXIII/504/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/345/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów.

4

UCHWAŁA NR XXIII/503/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/344/12 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2012 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów.

5

UCHWAŁA NR XXIII/502/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia  25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2013 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

6

UCHWAŁA NR XXIII/501/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2013 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

Powrót