Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR VIII/128/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.

2

UCHWAŁA NR VIII/123/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

3

UCHWAŁA NR VIII/119/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków-Suble"

4

UCHWAŁA NR VIII/118/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków"

5

UCHWAŁA NR VIII/117/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z"

6

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Urszula"

7

UCHWAŁA NR VIII/115/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Teresa"

8

UCHWAŁA NR VIII/114/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Magdalena"

9

UCHWAŁA NR VIII/113/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Karolina"

10

UCHWAŁA NR VIII/112/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Honorata"

11

UCHWAŁA NR VIII/111/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "ABC"

Powrót