Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr XXXI/511/17
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 511
Rok porządkowy 2017
Miesiąc porządkowy 2
Numer aktu XXXI/511/17
Tytuł

UCHWAŁA NR XXXI/511/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2017 r.,  poz. 1277. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017 r. (Nr IFIII.4131.1.40.2017) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/511/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 roku w części zawartej w:
- § 21 pkt 7 lit. c i pkt 9 lit. c w zakresie słów: „o efektywności energetycznej urządzeń min. 80%”;
- § 3;
- § 24 ust. 2.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Słowa kluczowe

miejscowy plan zagospodarowanie przestrzenne Wilkowyje

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2017-02-16
Data wejścia w życie 2017-03-15
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2017-02-23
  1. 2017-04-03 10:02:06 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-02-28 11:14:11 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-02-28 11:10:50 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-02-23 15:50:47 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót