Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr IX/115/15
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 115
Rok porządkowy 2015
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu IX/115/15
Tytuł

UCHWAŁA NR IX/115/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ponoszonej przez rodziców oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponoszonej przez miasto Tychy, do której zwrotu zobowiązani są rodzice

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 maja 2015 r.,  poz. 2679. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Słowa kluczowe

warunki umorzenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2015-04-30
Data wejścia w życie 2015-05-26
Utraciła moc z dniem wejścia w życie
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2015-05-08
  1. 2015-05-29 11:44:59 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-05-08 08:30:34 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót