Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Akt prawa miejscowego stanowiony przez gminę nr 0150/XLV/1006/10
Kategoria Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 1006
Rok porządkowy 2010
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XLV/1006/10
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1006/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27 lipca 2010 r., Nr 137, poz. 2274. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego – kliknij tutaj.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Sygn. akt III SA/Gl 4/11) stwierdzona została nieważność uchwały w ustępie 7 i 12 § 1.

Podpisane przez Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2010-06-24
Data wejścia w życie 2010-08-11
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2014-09-22
  1. 2014-09-22 15:56:47 Luboń-Stysiak Aneta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót