Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR LII/982/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Budowlanych i ulicy Bpa. Burschego w Tychach.

2

UCHWAŁA NR LII/975/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

3

UCHWAŁA NR LII/974/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków  Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychach.

4

UCHWAŁA NR LII/971/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r.

5

UCHWAŁA NR LII/964/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/126/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków"

6

UCHWAŁA NR LII/963/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/930/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z-1”

7

UCHWAŁA NR LII/962/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/929/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Wilkowyje”

8

UCHWAŁA NR LII/961/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/928/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Wartogłowiec”

9

UCHWAŁA NR LII/960/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/124/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”

10

UCHWAŁA NR LII/959/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLII/962/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „R-2"

11

UCHWAŁA NR LII/958/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/924/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Paprotka”

12

UCHWAŁA NR LII/957/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/923/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Paprocany”

13

UCHWAŁA NR LII/956/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLII/961/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Ogrodnik”

14

UCHWAŁA NR LII/955/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/920/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”

15

UCHWAŁA NR LII/954/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/122/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Glinka 1”

16

UCHWAŁA NR LII/953/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/918/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „F-6"

17

UCHWAŁA NR LII/952/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLI/916/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Statutu Osiedla „Cielmice”

18

UCHWAŁA NR LII/951/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/120/19 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Anna”

Powrót