Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XLVIII/908/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania wraz z późniejszymi zmianami.

2

UCHWAŁA NR XLVIII/907/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2023.

3

UCHWAŁA NR XLVIII/906/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2023.

4

UCHWAŁA NR XLVIII/899/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej w Tychach.

5

UCHWAŁA NR XLVIII/898/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tychach.

6

UCHWAŁA NR XLVIII/897/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Czarnej, Jaskrów oraz cmentarza komunalnego Wartogłowiec w Tychach.

7

UCHWAŁA NR XLVIII/896/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIX/401/20  z dnia z 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Tychy Programu „3+ liczna rodzina”.

8

UCHWAŁA NR XLVIII/895/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/104/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

9

UCHWAŁA NR XLVIII/891/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r.

10

UCHWAŁA NR XLVIII/889/23 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/926/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Tyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Powrót