Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XLIII/819/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/578/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XLIII/809/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach

3

UCHWAŁA NR XLIII/808/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota-Roweckiego i linii kolejowej w Tychach

4

UCHWAŁA NR XLIII/806/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

5

UCHWAŁA NR XLIII/805/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

6

UCHWAŁA NR XLIII/804/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/160/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

7

UCHWAŁA NR XLIII/803/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

8

UCHWAŁA NR XLIII/800/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

9

UCHWAŁA NR XLII/787/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

Powrót