Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XLI/779/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy Rondo Chorwackie rondu położonemu u zbiegu ulic Towarowej i łącznika z ulicą Beskidzką w Tychach

2

UCHWAŁA NR XLI/777/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/305/20 Rady Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

3

UCHWAŁA NR XLI/776/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

4

UCHWAŁA NR XLI/775/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

5

UCHWAŁA NR XLI/772/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

Powrót