Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XXXVII/713/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2

UCHWAŁA NR XXXVII/712/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3

UCHWAŁA NR XXXVII/711/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

4

UCHWAŁA NR XXXVII/710/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

5

UCHWAŁA NR XXXVII/709/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2022

6

UCHWAŁA NR XXXVII/706/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejewskiego, Stoczniowców’70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach – etap I

7

UCHWAŁA NR XXXVIII/705/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach.

8

UCHWAŁA NR XXXVII/703/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/263/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach

9

UCHWAŁA NR XXXVII/702/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach

10

UCHWAŁA NR XXXVII/699/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

11

UCHWAŁA NR XXXVII/693/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach oraz zmiany Uchwały nr 0150/569/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i określenia zasad oraz warunków prowadzenia handlu na tych targowiskach

12

UCHWAŁA NR XXXVII/692/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

13

UCHWAŁA NR XXXVII/691/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

14

UCHWAŁA NR XXXVII/689/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

Powrót