Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XXXV/678/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/954/14 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie regulaminu płatnych parkingów wielopoziomowych typu „parkuj i jedź” („park&ride”) w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXXV/677/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy”

3

UCHWAŁA NR XXXV/672/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach

4

UCHWAŁA NR XXXV/671/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej w Tychach

5

UCHWAŁA NR XXXV/670/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kopernika w Tychach na działce ewidencyjnej nr 5349/26, obręb nr 0001 Tychy

6

UCHWAŁA NR XXXV/665/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XXXV/664/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

8

UCHWAŁA NR XXXV/662/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

9

UCHWAŁA NR XXXV/661/22 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Powrót