Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XIX/410/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

2

UCHWAŁA NR XIX/404/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/356/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu położonemu u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach

3

UCHWAŁA NR XIX/402/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III

4

UCHWAŁA NR XIX/401/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Tychy Programu „3+ liczna rodzina”

5

UCHWAŁA NR XIX/400/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

6

UCHWAŁA NR XIX/399/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

7

UCHWAŁA NR XIX/398/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

8

UCHWAŁA NR XIX/395/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

Powrót