Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XVIII/391/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania wraz z późniejszymi zmianami.

2

UCHWAŁA NR XVIII/390/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

3

UCHWAŁA NR XVIII/389/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej (Sielska).

4

UCHWAŁA NR XVIII/388/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej (Polnych Kwiatów).

5

UCHWAŁA NR XVIII/387/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Modrzewiowej (Migdałowa).

6

UCHWAŁA NR XVIII/383/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021.

7

UCHWAŁA NR XVIII/382/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2010 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

8

UCHWAŁA NR XVIII/381/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

9

UCHWAŁA NR XVIII/377/20 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

Powrót