Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR VII/139/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.

2

UCHWAŁA NR VII/138/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych miasta Tychy.

3

UCHWAŁA NR VII/134/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2019.

4

UCHWAŁA NR VII/131/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

5

UCHWAŁA NR VII/127/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

6

UCHWAŁA NR VII/126/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków”.

7

UCHWAŁA NR VII/125/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Suble-Glinka”.

8

UCHWAŁA NR VII/124/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”.

9

UCHWAŁA NR VII/123/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Mąkołowiec”.

10

UCHWAŁA NR VII/122/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Glinka 1”.

11

UCHWAŁA NR VII/121/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Family”.

12

UCHWAŁA NR VII/120/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Osiedla „Anna”.

Powrót