Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2018 - 2024
1

UCHWAŁA NR XIV/295/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020

2

UCHWAŁA NR XIV/294/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XIV/288/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny  jednostki paliwa do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów oraz rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w mieście Tychy

4

UCHWAŁA NR XIV/287/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i  oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów

5

UCHWAŁA NR XIV/286/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok

6

UCHWAŁA NR XIV/282/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

7

UCHWAŁA NR XIV/281/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z"

8

UCHWAŁA NR XIV/280/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Suble - Glinka"

9

UCHWAŁA NR XIV/279/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Mąkołowiec"

10

UCHWAŁA NR XIV/278/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Family"

11

UCHWAŁA NR XIV/277/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Czułów"

Powrót