Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XLI/948/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXII/595/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2

UCHWAŁA NR 0150/XLI/933/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków-Suble”

3

UCHWAŁA NR 0150/XLI/932/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków”

4

UCHWAŁA NR 0150/XLI/931/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Z”

5

UCHWAŁA NR 0150/XLI/930/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Z-1”

6

UCHWAŁA NR 0150/XLI/929/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Wilkowyje”

7

UCHWAŁA NR 0150/XLI/928/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Wartogłowiec”

8

UCHWAŁA NR 0150/XLI/927/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Urszula”

9

UCHWAŁA NR 0150/XLI/926/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Teresa”

10

UCHWAŁA NR 0150/XLI/925/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”

11

UCHWAŁA NR 0150/XLI/924/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Paprotka”

12

UCHWAŁA NR 0150/XLI/923/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Paprocany”

13

UCHWAŁA NR 0150/XLI/922/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Magdalena”

14

UCHWAŁA NR 0150/XLI/921/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Karolina”

15

UCHWAŁA NR 0150/XLI/920/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”

16

UCHWAŁA NR 0150/XLI/919/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Honorata”

17

UCHWAŁA NR 0150/XLI/918/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „F-6”

18

UCHWAŁA NR 0150/XLI/917/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Czułów”

19

UCHWAŁA NR 0150/XLI/916/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Cielmice”

20

UCHWAŁA NR 0150/XLI/915/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „ABC”

Powrót