Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1101/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

2

UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/1100/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich parkowanie

3

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1094/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego

4

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej Gostyni w Tychach

5

UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/1092/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

6

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1088/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazw rondom u zbiegu ulic Harcerskiej i Stoczniowców oraz u zbiegu ulic Żwakowskiej i Stoczniowców

7

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1085/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

8

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1083/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późń. zm. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

9

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1082/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

10

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1076/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

11

UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/1075/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

12

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1069/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

Powrót