Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXXVIII/603/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XXXVIII/600/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXXVIII/599/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap II

4

UCHWAŁA NR XXXVIII/598/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach – etap I

5

UCHWAŁA NR XXXVIII/597/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadawania nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, rond ulicznych, parków i skwerów

6

UCHWAŁA NR XXXVIII/594/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018

7

UCHWAŁA NR XXXVIII/590/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57

8

UCHWAŁA NR XXXVIII/587/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Powrót