Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXXVII/572/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

2

UCHWAŁA NR XXXVII/571/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności  sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

3

UCHWAŁA NR XXXVII/570/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach

4

UCHWAŁA NR XXXVII/569/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

5

UCHWAŁA NR XXXVII/568/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach.

6

UCHWAŁA NR XXXVII/561/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

7

UCHWAŁA NR XXXVII/559/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Powrót