Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXXI/513/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy

2

UCHWAŁA NR XXXI/511/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II

3

UCHWAŁA NR XXXI/506/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej

4

UCHWAŁA NR XXXI/505/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Czarnej

5

UCHWAŁA NR XXXI/504/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Goździków

6

UCHWAŁA NR XXXI/503/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

7

UCHWAŁA NR XXXI/502/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach

8

UCHWAŁA NR XXXI/494/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

9

UCHWAŁA NR XXXI/490/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

Powrót