Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXVII/467/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

2

UCHWAŁA NR XXVII/461/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

3

UCHWAŁA NR XXVII/459/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

4

UCHWAŁA NR XXVII/455/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

5

UCHWAŁA NR XXVII/453/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy

6

UCHWAŁA NR XXVII/452/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy

7

UCHWAŁA NR XXVII/450/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

Powrót