Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XI/147/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr  XIX/413/12  Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.

2

UCHWAŁA NR XI/146/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Tychy na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

3

UCHWAŁA NR XI/145/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Miasto Tychy.

4

UCHWAŁA NR XI/144/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

5

UCHWAŁA NR XI/142/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/875/14 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Tychy.

6

UCHWAŁA NR XI/141/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową.

7

UCHWAŁA NR XI/140/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

8

UCHWAŁA NR XI/138/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

9

UCHWAŁA NR XI/135/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Powrót