Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XVII/290/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

2

UCHWAŁA NR XVII/289/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3

UCHWAŁA NR XVII/288/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4

UCHWAŁA NR XVII/287/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

5

UCHWAŁA NR XVII/282/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

6

UCHWAŁA NR XVII/279/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2016 rok

7

UCHWAŁA NR XVII/275/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

Powrót