Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XVI/271/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

2

UCHWAŁA NR XVI/268/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami miasta Tychy na lata 2015-2018

3

UCHWAŁA NR XVI/263/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach

4

UCHWAŁA NR XVI/256/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy Tychy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

5

UCHWAŁA NR XVI/255/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6

UCHWAŁA NR XVI/254/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy

7

UCHWAŁA NR XVI/253/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy

8

UCHWAŁA NR XVI/251/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

9

UCHWAŁA NR XVI/248/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu (z późn. zm.)

Powrót