Tyskie krajobrazy

ZAWIADOMIENIA O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC - Archiwum

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic archiwum
1 Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych obręb Urbanowice - ul. Goździków 93
2 Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych obręb Urbanowice - ul. Goździków 51
3 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych działki ewidencyjnej numer 1334/139 obręb Tychy, arkusz mapy 11; położonej przy ulicy Zwierzynieckiej 40
4 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w związku z zadaniem projektowym pn. „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej DK44 – ul. Mikołowskiej w Tychach”
5 Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych 3400/135 obręb Tychy, 58, 298/59, 1421/57 obręb Urbanowice
6 Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych nr 262/79, 267/77, 272/78, 273/78, 274/78, 275/78, 276/67, 284/67, 285/67, 286/67, 296/67, 297/67, 504/75, 784/79 obręb Urbanowice
7 Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych nr 31, 271/80, 296/67, 316/29, 317/80, 318/81, 783/79, 1105/28, 1187/29, 1189/67 obręb Urbanowice
8 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej 633/99 Tychy km 3
9 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej 634/99 Tychy km 3
10 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej 1134/56 Tychy km 8
11 Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych (działki ewidencyjnej nr: 681/51; 679/52 i 682/51 obręb Wilkowyje km 4)
12 Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych /ustaleniu granic działek ewidencyjnych (działki ewidencyjnej nr: 1425/27, 1195/26 , 402/27, 671/27, 792/54, 424/53, 512/53, 1103/72 w obrębie 0007 Wilkowyje)
13 Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych (działki ewidencyjnej nr: 374/19, 375/19, 1195/26, 283/15, 458/15, 287/23, 656/23, 659/24, 663/27, 669/27, 316/80, 1150/82, 1125/85, 1757/85 , 667/28, 668/83, 1166/83, 221/83, 220/83, 1114/85, 1221/85, 1254/85 w obrębie 0007 Wilkowyje)
14 Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych (działki ewidencyjnej nr: 1513/22, 1195/26, 430/19, 464/89 , 704/85, 460/86, 248/87, 278/87, 273/19, 85, 723/84, 402/84 w obrębie 0007 Wilkowyje)
Powrót