Tyskie krajobrazy

ZAWIADOMIENIA O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
Tytuł Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej 1134/56 Tychy km 8
Treść

Właściciele/Władający/Spadkobiercy działki numer 1134/56 obręb 0001 Tychy, arkusz mapy 8 położonej przy ulicy Ojca Innocentego Bocheńskiego

 

Oznaczenie zgłoszenia roboty geodezyjnej: GWG-ODGiK.6640.1439.2022

Tychy, 15 listopada 2022

 

CENBUD                                                                                                                           

Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami

Ul. Nowokościelna 8

43-100 Tychy

 

 

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej

 

W związku ze zleceniem dotyczącym podziału działki numer 1134/56 położonej w Tychach (obręb Tychy) przy ulicy Ojca Innocentego Bocheńskiego, działając na podstawie:     

- art.39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990) oraz - §38 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

zawiadamiam, że w dniu 02.12.2022 r. o godz. 9:45 zostaną sporządzone protokoły z czynności  wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1134/56  z działkami sąsiednimi nr 1954/52, 1997/47, 2147/47 i 2146/47.

Rozpoczęcie czynności nastąpi w Tychach przy ulicy kard. Augusta Hlonda 1.

Osoba do kontaktu: geodeta uprawniony mgr inż. Karol Szonowski – uprawnienia numer 9604 – tel. 795-499-256

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione stawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach wznowienia znaków granicznych przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art.96 k.c.).

 

  

 

 

(-) mgr inż. Karol Szonowski

Załączniki
Osoba wprowadzająca informacjęSteczek Iwona
Data wytworzenia informacji2022-11-17
  1. 2022-11-17 12:13:29 Steczek Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót