Tyskie krajobrazy

ZAWIADOMIENIA O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
Tytuł Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych (działki ewidencyjnej nr: 681/51; 679/52 i 682/51 obręb Wilkowyje km 4)
Treść

Współwłaściciele działki 679/52 
Współwłaściciele działki 682/51
(miejsce pobytu nieznane)
obręb Wilkowyje, arkusz mapy 4
działki położone przy ulicy Szkolnej 34

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) zawiadamiam:

  • o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych w związku z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1991)
  • o czynnosciach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z §32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwou, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390)

W dniu 23.03.2022 r., o godzinie 8:00 zostaną sporządzone protokoły wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic przedmiotowych działek ewidencyjnych numer 681/51 z działkami sąsiednimi 682/51 i 679/52.

Rozpoczęcie czynności nastąpi w Tychach (Wilkowyje) przy ulicy Szkolnej 34.

Załączniki
Osoba wprowadzająca informacjęSteczek Iwona
Data wytworzenia informacji2022-03-29
  1. 2022-03-11 10:20:35 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-03-11 10:17:59 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2022-03-11 10:17:37 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  4. 2022-03-09 13:40:47 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  5. 2022-03-09 13:39:54 Steczek Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót