Tyskie krajobrazy

ZAWIADOMIENIA O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
Tytuł Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych (działki ewidencyjnej nr: 1513/22, 1195/26, 430/19, 464/89 , 704/85, 460/86, 248/87, 278/87, 273/19, 85, 723/84, 402/84 w obrębie 0007 Wilkowyje)
Treść

Na podstawie §39 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 1-5 i art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990) oraz §32 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390), a także zgłoszenia pracy geodezyjnej w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta w Tychach pod numerem GWG-ODGiK.6640.590.2021 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.03.2022 r. o godz. 9.00 w Tychach, przy posesji na ul. Szkolnej 70   nastąpi wyznaczenie punktów granicznych działek nr 1513/22, 1195/26, 430/19, 464/89  w obrębie 0007 Wilkowyje z działkami sąsiednimi nr 704/85, 460/86, 248/87, 278/87, 273/19, 85, 723/84, 402/84  w obrębie 0007 Wilkowyje, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia punktów granicznych nastąpi ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1513/22, 1195/26, 430/19, 464/89  z działkami sąsiednimi

Załączniki
Osoba wprowadzająca informacjęSteczek Iwona
Data wytworzenia informacji2022-02-11
  1. 2022-02-11 09:58:12 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-02-10 07:59:51 Steczek Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót